ΧΡΑΤΣ(VELCRO)

ΧΡΑΤΣ(VELCRO)

Αυτοκόλλητη ταινία Velcro (χριτς-χρατς)  ΤΙΜΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΧΡΑΤΣ(VELCRO), ΕΙΔΗ, ΡΑΠΤΙΚΗΣ